Sürdürülebilirlik SAYFAYI YAZDIR

Sürdürülebilir Gelişmenin etkili bir iş stratejisinin temeli olduğuna inanıyoruz.

Ulusal bir şirket olarak, tüm faaliyetlerimizi insan haklarına saygılı bir biçimde ve çevreye özen göstererek yürütmeyi ana ilkemiz olarak benimsiyoruz.


Evrensel insan haklarına saygı duyuyor, bu hakları destekliyor, dil, din, ırk, yaş ve cinsiyet bakılmaksızın insanlara eşit davranıyoruz. İnsan haklanın ihlallerine izin vermiyor ve ihlallerin olmaması için sorumluluk alıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliğine birinci derecede önem veriyoruz. Çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları yaratmayı hedefliyoruz. Her bir çalışanımızı iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendiriyor, çalışanlarımızdan işyerinde güvenli olmayan durumları bildirmelerini ve kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için zamanında önlemler almalarını istiyoruz.

Çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi "Doğal Kaynakların Etkili Kullanımı ve Daha Az Atık" konusunda bilgilendiriyor ve teşvik ediyoruz:

  • Plastik ve kağıt yerine yeniden kullanılabilir bardaklar kullanmak
  • Enerjiyi tasarruflu kullanmak.
  • Mümkün olduğunca daha az kağıt kullanmak
  • Kullanılan plastik, kağıt vb ürünleri geri dönüşüme kazandırmak.

Etik davranış, iş stratejimizin temelini oluşturur. Ticari operasyonlarda şeffaflığı sağlıyor, yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Bu yaklaşımın çalışanlar ile müşterilerimiz ve iş ortaklarımız arasında güveni korumanın anahtarlarından biri olduğuna inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik politikamızı doğrudan iş ortaklarımıza ve müşterilerimize iletiyoruz, çevreyi koruma ve insan haklarına uyma ilkelerine uymalarını bekliyoruz. Sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerimizi müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte proaktif bir şekilde yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik iletişimi maddesini iki şekilde tanımlayabiliriz; Sürdürülebilirlik iletişimi ve iletişimin sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirlik fikirlerimizde açık ve tutarlıyız. Bilgi teknolojileri işlerini daha sürdürülebilir hale getirmek için bilgimizi pazarlama materyalleri ve kurumsal web sitesi aracılığıyla paylaşıyoruz.

Hedefimiz, sürdürülebilirlik sorunlarını mümkün olan en erken zamanda tanımlamak için şeffaf bir şikayet prosedürü sürdürmektir. Çalışma temelindeki endişeleri ve şikayetleri sistematik olarak ele almaya ve şikâyetlerin ele alınmasının ek sorunlara yol açıp açmadığını izlemeye çalışıyoruz. Çatışmaları önlemeye ve olumlu bir iş imajı sağlamaya önem veriyoruz.

Sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz ve sürdürülebilirlik politikamızı her yıl gözden geçiriyoruz. Politikaya ilgili güncellemeleri getiriyoruz, sürdürülebilirlik hedeflerimizin ve iş hedeflerimizin uyumlu olup olmadığını izliyoruz.